Lublin pomaga bezdomnym


Od 1 października w Lublinie czynne są już wszystkie placówki zapewniające schronienie osobom bezdomnym, tj. schroniska, ogrzewalnie i noclegownie. Do działań w tym obszarze w trudnym jesienno-zimowym okresie, przygotowane są wszystkie świadczące pomoc służby. By sprawnie zarządzać i koordynować działania, w Mieście Lublin został powołany koordynator ds. bezdomności.

 – Zwrócenie uwagi i pomoc osobom bezdomnym oraz zagrożonym problemem bezdomności jest niezmiernie istotne, zwłaszcza w stanie epidemii. W związku ze zbliżającą się zimą, która dla osób dotkniętych bezdomnością jest i tak tym najtrudniejszym czasem w roku, zwracam się z gorącą prośbą o aktywne włączenie się wszystkich podmiotów publicznych i niepublicznych w prowadzone przez Miasto działania. Dotychczasowe nasze doświadczenia potwierdzają, jak kluczowe jest współdziałanie wszystkich służb: pracowników socjalnych, policji, placówek opieki zdrowotnej oraz straży miejskiej, powołanych do dbania o bezpieczeństwo, życie i zdrowie wszystkich mieszkańców Lublina. Dlatego powołaliśmy w Lublinie koordynatora do spraw bezdomności, którego praca pomoże podjąć szybsze działania interwencyjne – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

W działających w Lublinie 10 placówkach dla osób bezdomnych, tj. schroniskach, ogrzewalniach i noclegowniach dostępne są łącznie 262 miejsca, co w pełni zabezpiecza potrzeby miasta w tym zakresie – szacuje się, że aktualnie w Lublinie problem bezdomności dotyka ok. 300 osób. Bez zakłóceń działa również dzienny ośrodek dla osób bezdomnych prowadzony przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w którym osoby bezdomne – przy zachowaniu wymogów sanitarnych – mogą skorzystać z łaźni, pralni, jak również wyżywienia. Lista wszystkich placówek dla osób bezdomnych:


Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej

 • Schronisko dla bezdomnych kobiet, ul. Bronowicka 3, 81 748 52 10,
 • Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet,ul. Bronowicka 3A, 81 748 52 10,
 • Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ul. Bronowicka 3, 81 748 52 10.

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta 

 • Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. Dolna Panny Marii 32, 81 532 75 38,
 • Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn, ul. Dolna Panny Marii 32, 81 532 75 38.

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” 

 • Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn, ul. Abramowicka 2F, 81 743 91 11,
 • Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn, ul. Garbarska 17, 81 745 34 70,
 • Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, ul. Młyńska 8, 81 534 76 20,
 • Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. Garbarska 17, 81 745 34 70,
 • Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn, ul. Młyńska 10, 81 524 40 90.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

 • Dzienny ośrodek dla osób bezdomnych, wejście od Al. Unii Lubelskiej 15, tel. 81 532 20 12 wew. 366, kom. 602 121 433.

Czytaj również: Zrównoważona mobilność miejska – ruszają konsultacje społeczne

Koordynator ds. bezdomności, powołany przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, odpowiada przede wszystkim za współpracę i dynamiczną wymianę informacji między służbami, w zakresie wsparcia osób bezdomnych. Koordynator, a także pracownicy MOPR przyjmują informacje o osobach zagrożonych problemem bezdomności, jak również o miejscach pobytu osób bezdomnych, dotychczas nie korzystających z dedykowanej im infrastruktury pomocowej. Odpowiednio wczesne otrzymanie sygnału, pozwoli na podjęcie niezwłocznych działań, jak również pozwoli uniknąć tragicznych w skutkach następstw związanych z epidemią oraz okresem zimowym.

Źródło: Materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *