Ponad 264 milionów na lubelskie drogi!

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie dróg samorządowych w 2021 roku. Na wsparcie zadań powiatowych i gminnych w skali całego kraju zaplanowano 3,2 mld zł.
 
Podczas konferencji prasowej wojewoda lubelski Lech Sprawka podpisał ogłoszenie o naborze wniosków w ramach FDS na 2021 rok na zadania powiatowe i zadania gminne na terenie województwa lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył również starosta lubelski Zdzisław Antoń. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz gminnych w Lubelskiem na rok 2021 wynosi 264 527 293, 87 zł, przy czym 50 proc. środków przeznaczonych jest na zadania powiatowe i 50 proc. na zadania gminne.
 
– Od dzisiaj liczymy 30 dni na składanie wniosków przez gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu niebędące siedzibami województw. W ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia naboru komisja powołana przez wojewodę lubelskiego będzie rozpatrywać te wnioski przygotowując rekomendacje dla MSWiA. Tzw. listy rekomendacji wracają zatwierdzone przez premiera list podstawowych i rezerwowych. Nowością w programie będzie to, że istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Może to oznaczać, że całość inwestycji będzie sfinansowana z jednej strony ze środków budżetu państwa, a z drugiej ten wkład własny może być finansowany z Funduszu Inwestycji Samorządowych. W związku z pojawieniem się oszczędności – nadwyżki w wysokości 11 mln zł – w następnym tygodniu ogłoszony zostanie nabór uzupełniający jeszcze na rok 2020 – mówił wojewoda lubelski.
 
W naborze na 2021 rok gmina może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż dwóch zadań. Miasto na prawach powiatu oraz powiat mogą ubiegać się dofinansowanie  nie więcej niż trzech zadań. Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.
 
– Jednym z celów tego programu jest wyrównywanie potencjałów społeczno-gospodarczych jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego kraju i w obrębie województwa. Kolejne, to poprawienie jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności infrastrukturalnej na terenie danego województwaTo już trzecia edycja programu. W roku 2019 nasze województwo partycypowało środki w wysokości 280 728 000 zł, w roku 2020 to było 276 158 000 zł., później w wyniku korekt nastąpiło podwyższenie tych kwot. Łącznie, w ciągu dwóch lat, daje to realizację 724 wniosków. Długość wyremontowanych dróg, przebudowanych, bądź zbudowanych to jest 1321 km. Łączne dofinansowanie to 566 886 000 zł – dodał wojewoda Sprawka.  
 
– W tych dwóch rozdaniach powiat wystąpił i realizuje (niektóre już zakończył) inwestycje, w sumie na 32,5 km dróg w powiecie. To jeden z rekordów w historii powiatu pod względem takich  inwestycji. Udział procentowy w FDS przekroczył 60 proc. w naszym powiecie. Wnioski, które złożyliśmy na pięć dróg opiewały na kwotę ponad 59 mln zł. Po przetargach, ta kwota, która realnie została zakontraktowana z lokalnymi firmami, wyniosła ponad 45 mln zł. Zaoszczędziliśmy w ten sposób tego Funduszu na 9,5 mln zł – mówił starosta lubelski.
 
W ciągu trzech lat województwo lubelskie w ramach FDS otrzymało ponad 821 413 000 zł.
 
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach FDS na 2021 rok znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej LUW w Lublinie:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fds-2021/343927_fundusz-drog-samorzadowych.html
 
 
Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.:
 
województwo dolnośląskie 129 429 324,20 zł
Województwo kujawsko-pomorskie 151 959 803,54 zł
województwo lubelskie 264 527 293,87 zł
województwo lubuskie 83 188 003,87 zł
województwo łódzkie 144 282 465,03 zł
województwo małopolskie 179 352 779,23 zł
województwo mazowieckie 302 175 445,40 zł
województwo opolskie 57 244 375,36 zł
województwo podkarpackie 164 225 168,96 zł
województwo podlaskie 199 415 204,18 zł
województwo pomorskie 125 817 989,92 zł
województwo śląskie 140 584 142,97 zł
województwo świętokrzyskie 144 840 886,04 zł
województwo warmińsko-mazurskie 168 542 871,56 zł
województwo wielkopolskie 228 680 098,96 zł
województwo zachodniopomorskie 105 447 998,91 zł

Czytaj więcej: Zboczeniec zaatakował dziecko!

Fundusz Dróg Samorządowych został utworzony w 2019 roku. Na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy w ciągu 10 lat w skali całego kraju przeznaczonych zostanie 36 mld zł.

Źródło: www.lublin.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *