Rozwód a „Dobry start”. Któremu rodzicowi przysługują pieniądze?

Co w przypadku, gdy rodzice dziecka są po rozwodzie. Któremu rodzicowi przysługują pieniądze?

Z racji, że po rozwodzie rodzice często pełnią opiekę nad dzieckiem na zmianę, dostosowano świadczenie „Dobry start” do takiej sytuacji.

Świadczenie „Dobry start” jest więc wypłacane każdemu z rodziców po połowie – 150 złotych na rodzica.


Jeśli rodzice nie sprawują nad dzieckiem opieki w trybie naprzemiennym, to prawo do uzyskania świadczenia pieniężnego ma ten rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Może się jednak zdarzyć, że oboje rodzice złożą wnioski o świadczenie „Dobry start”.

Wtedy, zgodnie z prawem, (świadczy o tym §30 pkt. 1) to organ właściwy ustala, kto sprawuje opiekę. Organem właściwym jest tu wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Czytaj również: Droga S17 od Kołbieli do węzła Lubelska – otwarta dla kierowców w całości!

Jest to zależne od miejsca zamieszkania osoby występującej o świadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *