SZOKUJĄCE NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW SANEPIDU

Nowy minister zdrowia przygotował rozporządzenie dające pracownikom sanepidu potężne nagrody za wykonywanie kontroli podczas epidemii. Epidemię ogłaszają ci, którzy dzięki niej będą zarabiali prawie dwa razy tyle co przed nią.

W projekcie rozporządzenia z 20 sierpnia „w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku” znajduje się zapis, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatek specjalny za czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych może być przyznany w wysokości do 75 procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika sanepidu. Mało tego: rozporządzenie ma działać także wstecz, bo… covid-19.

Formalnie stan epidemii ogłasza rozporządzeniem minister zdrowia. Tymczasem zgodnie z Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi minister ogłasza epidemię na wniosek… sanepidu.

Czytaj więcej: PRACOWNIK MEDYCZNY ODKRYWA PRAWDĘ O KORONAWIRUSIE!

Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

Źródło: https://naszapolska.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *