UMCS! WIELE PYTAŃ O ZAJĘCIA NA WYDZIALE POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA. ODPOWIADAMY!

Pojawiło się nowe rozporządzenie dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, dotyczące organizacji zajęć w nowym roku akademickim. Z powodu niejasnych sformułowań zawartych w rozporządzeniu, studenci nadal zastanawiają się, jak będzie wyglądać rok akademicki. Poprosiliśmy o komentarz Anetę Adamską, rzecznika prasowego UMCS.

„Na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa ustala się realizację zajęć dydaktycznych
w trybie hybrydowym.

  1. Dla studiów stacjonarnych na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, International Relations, Politologia, Produkcja Medialna, Public Relations i Zarządzenie Informacją, Społeczeństwo Informacyjne, Stosunki Międzynarodowe, pierwszego roku pierwszego stopnia, zaleca się tryb stacjonarny (tradycyjny) w nowej siedzibie Wydziału przy ul. Głębokiej 44. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w trybie zdalnym w następujących przypadkach: a) zbyt dużej liczebności danego roku studiów oraz braku odpowiednich sal dydaktycznych (forma wykład) uniemożliwiających zachowanie zasad bezpieczeństwa; b) zgłoszenia przez prowadzących zajęcia dydaktyczne takiej konieczności ze względu na np. przynależność do podwyższonej grupy ryzyka; c) wyjątkowych, zaakceptowanych przez dziekana Wydziału.
  2. Dla studiów stacjonarnych na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, International Relations, Politologia, Produkcja Medialna, Społeczeństwo Informacyjne, Stosunki Międzynarodowe, drugiego-trzeciego roku pierwszego stopnia oraz na kierunkach: Administracja Publiczna, Bezpieczeństwo Narodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, International Relations, Politologia, Produkcja Medialna, Społeczeństwo Informacyjne, Stosunki Międzynarodowe, pierwszego drugiego roku drugiego stopnia zaleca się tryb zdalny. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym w następujących przypadkach: a) realizacja zajęć dydaktycznych wymaga użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania; b) forma zajęć dydaktycznych przewiduje udział mniejszej grupy studentów (np.seminarium, laboratorium, konwersatorium) oraz dostępne są odpowiednie sale dydaktyczne umożliwiające zachowanie zasad bezpieczeństwa; c) wyjątkowych, zaakceptowanych przez dziekana Wydziału.
  3. Dla studiów niestacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych zaleca się tryb stacjonarny (tradycyjny).
  4. Dla studiów doktoranckich (III i IV rok) zaleca się tryb stacjonarny (tradycyjny). Dopuszcza się prowadzenie zajęć w trybie zdalnym w następujących przypadkach: a) zgłoszenia przez prowadzących zajęcia dydaktyczne takiej konieczności ze względu na np. przynależność do podwyższonej grupy ryzyka; b) wyjątkowych, zaakceptowanych przez dziekana Wydziału. ” – Napisano w rozporządzeniu

Studenci zastanawiali się nad tym, czy jest to decyzja ostateczna, skoro w rozporządzeniu jest napisane, że są to „zalecenia”, oraz za jakie grupy należy uznać duże, a za jakie małe.

– Dziekan zaleca tryb zdalny, jednak wyjątkiem są zajęcia w mniejszych grupach, albo takie, które wymagają specjalistycznej aparatury. – mówi Tetiana Chaika, studentka IV roku Produkcji Medialnej. – Jednak za mniejsze grupy można uznać takie złożone z 5 jak i 15 osób. Jak mamy zrozumieć, które zajęcia będą się odbywać w trybie stacjonarnym? Czyli teraz mamy czekać na decyzje od każdego z wykładowców? – pyta studentka. – Możemy poznać szczegóły odnośnie sposobu realizowania zajęć nawet po 30 września, a przecież wielu z nas mieszka na stancjach. Kiedy mamy szukać mieszkania? Już teraz liczba ofert codziennie się zmniejsza. Zbyt wiele jest pytań, a za mało odpowiedzi.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy rzecznika prasowego UMCS, Anetę Adamską, która skonsultowała się z władzami Wydziału Politologii i Dziennikarstwa i udzieliła odpowiedzi na nasze pytania:

-Przyjęta w dniu 8 września 2020 roku organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa ma charakter ostateczny, a w najbliższych dniach mogą jedynie zostać przygotowane dalsze uszczegółowienia dokumentu. Na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa będzie obowiązywał system hybrydowy – tłumaczy Aneta Adamska. – W myśl stanowiska władz dziekańskich zajęcia w trybie stacjonarnym (co do zasady) zostaną zorganizowane dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, ale wybrane formy tychże zajęć na poszczególnych kierunkach nie będą mogły się odbyć w trybie stacjonarnym ze względu na obowiązek zachowania odległości pomiędzy stanowiskami dydaktycznymi. Dotyczy to wykładów dla kierunków Bezpieczeństwo Narodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Produkcja Medialna oraz Stosunki Międzynarodowe. Liczba przyjętych studentów na pierwszy rok przewyższa bowiem liczbę dostępnych miejsc w salach, w których będą się odbywały zajęcia dydaktyczne. W takich przypadkach wykłady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

Rzecznik prasowy UMCS poinformował również o tym, jak zajęcia będą wyglądać na wyższych rocznikach:

-W przypadku wyższych roczników zajęcia będą się odbywały w trybie zdalnym (co do zasady), ale istnieje możliwość zorganizowania zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym, jeśli warunki lokalowe pozwolą na zachowanie zasad bezpieczeństwa. Należy zakładać, że takie rozwiązanie zostanie wprowadzone dla formy zajęć seminaryjnych, laboratoryjnych i konwersatoryjnych. O formie zajęć będą mogli zdecydować nauczyciele akademiccy w porozumieniu z dziekanem – tłumaczy. – Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że zaproponowane hybrydowe rozwiązanie jest próbą połączenia zasad bezpieczeństwa ze stopniowym otwarciem Wydziału na zajęcia w trybie stacjonarnym – dodaje na zakończenie.

Czytaj więcej: Co mam zrobić ze swoją stancją?!

Wygląda więc na to, że o szczegółowych rozwiązaniach studenci Wydziału Politologii i Dziennikarstwa dowiedzą się, gdy pojawi się plan zajęć. Z reguły działo się to w okolicach 30 września. Można się jednak spodziewać, że jeśli w programie studiów student ma konwersatorium, laboratorium lub seminarium, to takie zajęcia będą odbywać się w nowym budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *